383318
383318
omssb
2019-04-05T12:55:00.000Z
no

Uttalelse fra styret ved styreleder Morten Reymert

SSBs styre ønsker velkommen stortingsproposisjonen om ny statistikklov

- Samfunnet har vært igjennom store endringer siden nåværende lov ble vedtatt for 30 år siden, og den nye loven har tatt disse endringene innover seg, uttaler styreleder i Statistisk sentralbyrå Morten Reymert.

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon om ny statistikklov.  

Spesielt vil han trekke fram at det nye forslaget med et nasjonalt program for offisiell statistikk er viktig for utvikling av offisiell statistikk. Han er også positiv til at lovforslaget innebærer at det fortsatt skal være forskningsvirksomhet i SSB. 

- Mitt inntrykk er at proposisjonen har ivaretatt de viktigste hensynene som SSB var opptatt av i vår høringsuttalelse.

Stortingsproposisjonen understreker behovet for mer deling av data til forskning, statistikk og analyseformål, noe som styret mener er positivt.

I lovforslaget skal styret bli erstattet av et eget råd:

- Selv om SSB i sin høringsuttalelse anbefalte et styre, ledet av administrerende direktør, er også forslaget om et råd en ryddig løsning som også Statistikklovutvalget anbefalte. Det viktigste er at en sikrer den faglige uavhengigheten til SSB, sier styreleder Morten Reymert.

Kontakt