228813
228813
omssb
2015-05-28T10:00:00.000Z
no

SSBs kartportal er modernisert og oppdatert

Publisert:

Forfatter: Thomas Bjørnskau

SSBs kartportal har fått nytt og moderne brukergrensesnitt. Du finner nå oppdatert statistikk på rutenett for folkemengde, bygninger og boliger helt ned til 250 meters ruter. Nå kan du også dele innholdet på nettsteder og i sosiale medier. WMS- og WFS-tjenestene har fått nye adresser.

På nye kart.ssb.no er også virksomheter og jordbruksbedrifter på rutenett, samt avgrensninger av tettsteder, sentrumssoner og strandsoner.

Lettere å dele kart i egne kanaler

Kartportalens nye brukergrensesnitt kjenner man igjen fra nye Google Maps. Selve kartet fyller mesteparten av skjermbildet, søkefeltet er flyttet opp til venstre, zoom-knappene ned til høyre og det er hurtigvalg for de ulike statistikkområdene som «temakart» nederst til venstre.

På nye kart.ssb.no kan brukerne kombinere ulike datasett. I dette kartutsnittet vises boliger i Midt-Norge på rutenettene 5km x 5km og 1km x 1km. I tillegg til tettstedsgrensene tegnet inn. Kartløsningen har fått et moderne uttrykk og funksjoner man vil kjenne igjen fra andre kartløsninger.

På nye kart.ssb.no kan brukerne kombinere ulike datasett. I dette kartutsnittet vises boliger i Midt-Norge på rutenettene 5km x 5km og 1km x 1km. I tillegg til tettstedsgrensene tegnet inn.

En av de viktigste endringene er kanskje de nye delingsmulighetene. Du kan generere HTML-kode for visning av et kartutsnitt til bruk på eksterne nettsteder og blogger, samt dele på sosiale medier.

En annen sentral endring er at du kan åpne datasettet og vise dette tabellarisk i et eget skjermbilde under kartet. Her kan man sortere etter felt og eksportere valgte ruter/områder slik at man kan jobbe videre med tallene i egne applikasjoner.

Når det kommer til WMS- og WFS-tjenestene har de fått følgende adresser: 

WMS: http://ogc.ssb.no/wms.ashx?

WFS: http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?

Hvilke statistikkområder finner man på kartportalen?

SSB utarbeider statistikk som kan knyttes til det offisielle rutenettet for statistikk i Norge. I kartportalen vises det meste av dette på ruter på 1 x 1 kilometer, det vil si at man kan se tettheten per kvadratkilometer.

Du kan dermed se hvor det er størst og minst tetthet av befolkningen, boliger, bygninger, fritidsboliger, registrerte virksomheter, landbrukseiendommer og jordbruksbedrifter per kvadratkilometer. For noen av disse statistikkområdene har vi også tilrettelagt dataene for større ruter (5km x 5km) og mindre ruter (250m x 250m). De sistnevnte datasettene blir svært store, og vises derfor kun på kartet når man har zoomet seg inn til en gitt målestokk.

Statistikk på ruter ned til 250m x 250m er nytt i den oppgraderte kartløsningen. Her vises befolkningstettheten i Oslo-området og østover mot Kongsvinger.

Statistikk på ruter ned til 250m x 250m er nytt i den oppgraderte kartløsningen. Her vises befolkningstettheten i Oslo-området og østover mot Kongsvinger.

I noen sammenhenger er det interessant å følge utvikling over tid for fenomener som ikke følger administrative enheter, som kommuner, fylker etc., og hvor rutenett ikke egner seg like godt. Dette kalles dynamiske avgrensninger, og eksempler på dette i dagens kartportal er tettsteder, sentrumssoner og potensielt tilgjengelig strandsone.

Framtidige planer

SSB vil oppdatere kartportalen med nye årganger etter hvert som det publiseres ny statistikk, men vi kommer også til å oppdatere kartportalen med nye statistikkområder og nye datasett. Ta gjerne kontakt med oss på epost dersom du har innspill til hva som kan være interessant å vise på kart.

Mer på ssb.no