275244
275244
omssb
2016-08-15T15:01:00.000Z
no

SSB på Arendalsuka

Under Arendalsuka 15.–20. august deltar SSB med flere frokostseminarer og et eget arrangement for ungdom.

Arendalsuka deltager logo negativ

SSB stiller med følgende program på Arendalsuka i år: 

Onsdag 17., kl. 09–10, Teltscenen

«De slutter i oljen - hvor tar de veien?»

Hvor mange av de som slutten i oljebransjen har kommet i jobb og i hvilke næringer har de begynt? Hvordan har dette slått ut for kvinner og menn og for ulike aldersgrupper? SSBs Anders Ekeland forteller og opplyser. 

Tankesmien Agenda ved Marte Gerhardsen og Civita ved Steinar Juel diskuterer løsninger og utfordringer for det norske samfunnet på kort og lang sikt.

 

Torsdag 18., kl. 09–09.45, Teltscenen

«Norges befolkning 2016 - 2100: Flere eldre, flere innvandrere, flere i sentrale strøk»

Du får høydepunktene fra SSBs nye befolkningsframskrivinger, sammen med en liten innføring i hvordan vi går fram for å beregne folkemengden. Presentasjonen er ved Marianne Tønnessen, som leder arbeidet med SSBs befolkningsframskrivinger.

 

Torsdag 18., kl. 14–14.45, Arendal bibliotek, Scenen

Arendalsuka barn og unge: «Du teller! Hvorfor er statistikk så viktig?»

SSB tar dere med bak tallene og forklarer hvordan vi lager statistikk, hvorfor statistikk er viktig og hvordan du kan stille kritiske spørsmål til statistikk.

Vi lager også statistikk av og med dere på stedet!

 

Følg SSB under Arendalsuka på Facebook og Twitter

 

 

Spørsmål? Ta kontakt med

Kristin Fredriksen: 97 72 59 27 / kfr@ssb.no

Kristina T. Storeng: 95 93 10 04 / kts@ssb.no