276027
276027
omssb
2016-08-23T13:55:00.000Z
no

SSB justerer publiseringstidspunktet til kl. 08.00

Publisert:

Statistisk sentralbyrå vil endre publiseringstidspunktet for all statistikk til kl. 08. Dette er en justering av tidligere annonsert nytt publiseringstidspunkt kl. 07. Endringen trer i kraft 23. september.

Etter at vi la ut informasjon om endringen på våre nettsider i slutten av juli, har vi fått henvendelser fra deler av finansmarkedet som har pekt på at en så tidlig publisering av sentrale økonomiske nøkkeltall vil kunne føre til økt volatilitet (usikkerhet) rundt kronekursen på et tidspunkt hvor svært få handler med norske kroner.

Ved en justering av tidspunktet fra kl. 07 til 08 mener vi å ha funnet en god balanse mellom SSBs og finansnæringens behov.

Bakgrunnen for endringen er at bruken av SSB-statistikk i stor grad foregår i vanlig arbeidstid, og at SSB ønsker at ny statistikk skal være tilgjengelig for våre brukere gjennom hele arbeidsdagen.

SSB har publisert statistikk kl. 10 i ukedagene i nærmere 20 år. Tidspunkt ble valgt blant annet ut i fra hensyn knyttet til trykking av papirpublikasjoner som var primær formidlingskanal for statistikken den gang. Det er nå ingen tekniske begrensninger i å publisere statistikken tidligere på dagen.

Kontakt