357644
357644
omssb
2018-08-08T09:35:00.000Z
no

Spam på e-post

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Hvordan ser e-posten ut?

I e-posten står det at du har deltatt i en undersøkelse og har vunnet en mobil. Litt ulike versjoner florerer. Klikker du på lenken, vil du etterhvert få beskjed om å betale frakt og legge inn mye opplysninger. Deler av Statistisk sentralbyrås ekte nettsider er klippet inn i noen versjoner av e-posten.

Statistikkbyrået i Danmark og Sverige er utsatt for samme svindel. 

Hva skal jeg gjøre med e-posten?

Vi oppfordrer alle til å slette e-posten. Se også råd fra nettvett.no om slike e-poster.    

Hva slags undersøkelser holder SSB på med nå?

SSB bruker både telefon, sms, brev og e-post i kommunikasjon med personer som er trukket ut til å være med på undersøkelser.  

For tiden holder vi på med undersøkelsen Boligpanelet. Se våre sider for innrapportering for oppdatert informasjon om alle våre undersøkelser.