404773
404773
omssb
2019-11-25T15:00:00.000Z
no

Seminar om arbeidsmarkedet ved Statsministerens kontor

Mandag 25. november holder forsker Thomas von Brasch og seksjonssjef for arbeidsmarked og lønnsstatistikk Tonje Køber en presentasjon for en gruppe fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Statsministerens kontor.

Presentasjonen handler om utviklingen i sysselsettingsandelen og statistikk på arbeidsmarkedet.

Presentasjonen finnes her

https://www.slideshare.net/secret/uyeaM82NkbTCaG

Kontakt