414605
414605
omssb
2020-03-06T08:52:00.000Z
no

Ingen prognoser fra SSB

SSB har besluttet å avlyse dagens pressekonferanse og publisering av prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Årsaken er den stadig økende usikkerheten knyttet til spredningen av koronaviruset, og konsekvensene tiltakene mot spredningen har for økonomien både i verden og Norge.

Slik situasjonen er nå endrer forutsetningene seg fort. Bare det siste døgnet har det blitt innført inngripende tiltak i Norge og blant våre handelspartnere.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Kontaktperson, Thomas von Brasch: tel. 938 98 524

Kontakt