115790
115790
omssb
2013-03-15T10:00:00.000Z
no

Scheel leder nytt skatteutvalg

Publisert:

Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, ble fredag 15. mars utnevnt i statsråd til leder for et nytt skatteutvalg. Utvalget skal vurdere om beskatningen av norske selskap er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen.

- Skattegrunnlagene er blitt mer mobile som følge av at personer og ikke minst bedrifter er mer mobile over landegrensene. Forskjeller i skattereglene mellom land påvirker lokalisering og investeringer, og åpner for at selskaper kan spare skatt ved å flytte inntekter til land med gunstige skatteregler og utgifter til land med høye skattesatser. Utvalgets mandat er å vurdere om skattesystemet er godt nok tilpasset denne utviklingen, sier Scheel.

- Etter den store skattereformen i 1992, hvor Norge reduserte selskapsskattesatsen langt under gjennomsnittet for OECD-landene, er selskapsskattesatsene etterpå redusert i mange land. Samtidig har en del land gjennomført tiltak for å motvirke at skattegrunnlagene uthules av selskapenes internasjonale virksomhet. Vi i utvalget kommer til å studere nøye hva disse landene har gjort og se på deres erfaringer, sier Scheel.

De øvrige utvalgsmedlemmene er:

Førsteamanuensis Annette Alstadsæther, Oppegård

Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo

Advokat Joachim M. Bjerke, Oslo

Advokat Aleksander Grydeland, Oslo

Professor Guttorm Schjelderup, Bergen

Justitieråd Kristina Ståhl, Sverige

Professor Peter Birch Sørensen, Danmark

Bakgrunn for mandatet

Økt globalisering, med tettere integrerte markeder, har medvirket til at mange land har endret skattereglene. Det er en internasjonal trend i retning av lavere selskapsskattesatser og tiltak for å demme opp for uønskede tilpasninger over landegrensene. Målet med utredningen er å sikre at Norge i årene som kommer har et robust skattesystem som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. Skattesystemet skal også framover bidra til å opprettholde velferdsordningene, samtidig som det skal være attraktivt å investere og skape arbeidsplasser i Norge.

Utvalget skal avlevere sin innstilling innen 15. oktober 2014.