156391
156391
omssb
2014-01-03T14:44:00.000Z
no

Over 138 000 intervjuer i 2013

Publisert:

I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå 138 077 intervjuer med privatpersoner i Norge. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet.

Norge er blant landene i verden som er kommet lengst på å bruke offentlige registre til å lage statistikk. Folke- og boligtellingen i 2011 ble for eksempel laget utelukkende på registerdata for første gang i historien. Men vi i SSB er fremdeles helt avhengig av at både privatpersoner og foretak lar seg intervjue og fyller inn skjema for at vi skal kunne lage god og riktig statistikk.

Den mest omfattende intervjuundersøkelsen er Arbeidskraftsundersøkelsen som beskriver utviklingen på arbeidsmarkedet. Dette er Norges offisielle arbeidsledighetstall og blir brukt av politikere, Norges Bank, økonomer og andre som en viktig indikator for sunnheten i norsk økonomi. Hvert kvartal blir 17 000 nordmenn spurt blant annet om de har jobb og om de jobber så mye de ønsker.

Men det er også andre viktige statistikker fra SSB som avhenger av svar fra privatpersoner. I 2013 kom for eksempel Forbruksundersøkelsen som viser hvordan norske husholdninger bruker pengene sine, en statistikk som både får stor oppmerksomhet i media og blir brukt flittig av en lang rekke samfunnsaktører. Årlig samler SSB også inn data om befolkningens levekår gjennom levekårsundersøkelsene. I løpet av en treårsperiode lager vi statistikk over nordmenns helse, hvordan vi bor, idrett- og friluftsaktiviteter, organisasjonsaktiviteter, sosial kontakt, ulønnet omsorgsarbeid og arbeidsmiljøforhold. Hvert år i april kommer Norsk Mediebarometer som viser hva slags medievaner det norske folk har, blant annet hvor mye vi ser på tv, om vi fremdeles leser aviser og bøker og hvor lenge vi sitter på Internett hver dag.

I tillegg legger norsk næringsliv og offentlig sektor, fra store aksjeselskaper og statsbedrifter til små kommuner og enkeltmannsforetak, ned et stort arbeid med å levere opplysninger til offentlige registre og SSBs statistikk.

Vi vil benytte overgangen til et nytt år til å takke hver enkelt av dere for samarbeidet i året som gikk. Svarene dere gir er helt nødvendige for at vi skal kunne produsere offisiell statistikk av høy kvalitet som kan brukes til politiske beslutninger, samfunnsdebatt og folkeopplysning.