244488
244488
omssb
2015-10-29T10:00:00.000Z
no

Nesten 10 000 personer med innvandrerbakgrunn intervjues om levekår

Publisert:

Omtrent hvert tiende år gjør Statistisk sentralbyrå en levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Nesten 10 000 personer med bakgrunn fra tolv land er plukket ut til å bli intervjuet om sine levekår.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hvert år levekårsundersøkelser for å samle inn kunnskap om viktige sider ved å leve og bo i Norge. Spørsmålene i levekårsundersøkelsene fanger opp informasjon som ikke finnes i registre, SSBs hovedkilde til statistikk. Samfunnet er derfor avhengig av at folk svarer på undersøkelsene slik at vi kan lage god statistikk til nytte for både myndigheter og andre.

Fordi de generelle levekårsundersøkelsene ikke gir nok kunnskap om levekårene til personer med innvandrerbakgrunn, gjennomføres det omtrent hvert tiende år en utvidet levekårsundersøkelse.

Viktige områder som skal kartlegges er helse, utdanningsnivå og arbeidsliv.

Intervjuer blant annet på polsk, persisk og pashto

Personer med bakgrunn fra tolv land er plukket ut til å være med på undersøkelsen denne gangen: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Eritrea, Irak, Iran, Kosovo, Pakistan, Polen, Somalia, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam.

SSB har ansatt i underkant 50 nye intervjuere med ulik språkkompetanse som strekker seg fra polsk til pashto til persisk. De skal nå ut på besøk i hjem over hele landet fra sør til nord for å intervjue dem som er valgt ut.

Gjennomfører besøksintervju

Rajdevan Sahadevan er en av dem som også intervjuet under forrige levekårsundersøkelse for vel ti år siden. Med bakgrunn fra Sri Lanka snakket han med rundt 150 personer med tamilsk bakgrunn da. Han ser fram til en ny runde med besøksintervju.

- Det er hyggelig å komme på besøk til folk. Det serveres både te og kjeks når undersøkelsen gjennomføres.

SSB har tre levekårsundersøkelser blant personer med innvandrerbakgrunn tidligere, i 1983, 1996 og 2005/2006.