381361
381361
omssb
2019-03-18T15:35:00.000Z
no

Microdata.no norgesmester i personvern

Publisert:

Microdata.no var applikasjonen med Norges beste innebygde personvern i 2018. Mandag ble den nye forskningstjenesten fra NSD og SSB kåret til vinner i Datatilsynets årlige konkurranse «Innebygd personvern i praksis».

Microdata.no vant foran åtte andre private og offentlige konkurrenter. I begrunnelsen la juryen vekt på at microdata.no fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene. Norge er først i verden med en slik infrastruktur.

microdata

Verne ved å fjerne

I microdata.no er de personvernfremmende tiltakene bygd inn i teknologien. Systemet er metadatadrevet – forskerne ser ikke dataene, bare beskrivelsen av dem, og resultatene blir automatisk anonymisert. Tjenesten verner individer ved å fjerne dem, både fra inputten og outputten.

Før måneder, nå sekunder

I microdata.no trenger ikke forskerne søke om data. De logger seg inn med MinID og jobber online og sjølbetjent med å sette opp sine egne populasjoner, koble dem med hva de vil og bruke dem til de prosjektene de ønsker. Fordi personvernet er bygd inn i teknologien, er månedslange søkeprosesser erstattet med tida det tar å koble seg opp.

Skal utvides

Nå inneholder microdata.no 10,2 millioner personer og 124 variabler fra fem temaområder. I SSB ligger tjenesten hos s380 – utlån av mikrodata. De er nå i gang med å utvide datatilfanget og oppdatere de variablene som ligger der fra før.

På litt lengre sikt er det et mål å inkludere tredjepartsdata som helsedata i microdata.no og også å gi forskerne mulighet til å laste opp egne data. Dette har NSD og SSB søkt Forskingsrådet om midler til å utvikle. Svar på søknaden er ventet i juni.