217675
217675
omssb
2015-02-10T10:00:00.000Z
no

Kortere ventetid på utlån av mikrodata fra SSB

Publisert:

Fagdirektør for Avdeling for Personstatistikk i SSB, Elisabeth Nørgaard, skriver i Forskerforum om SSBs omlegging av tjenesten for utlån av mikrodata til forskning. Omleggingen har gitt positive resultater. Oppdragskøene har gått kraftig ned og nå begynner prisene også å gå nedover.

Mikrodata fra administrative registre gir detaljert informasjon om vårt samfunn og brukes i en rekke store forskningsprosjekter for å gi nødvendig innsikt om for eksempel levekår, helseutfordringer, forurensning og konsekvenser av politiske vedtak. SSB er en av de største forvalterne av registerdata i Norge.

SSB gjennomførte for to år siden en nødvendig omlegging av tjenesten for utlån av mikrodata til forskning. Etterspørselen har økt markant over tid, og mange av forespørslene er langt mer komplekse enn tidligere. SSB måtte ta grep for å håndtere den økte etterspørselen.

Les hele innlegget i Forskerforum (2. februar 2015).