161926
161926
omssb
2014-02-06T12:13:00.000Z
no

Husk å søke fondsmidler innen 7. mars

7. mars 2014 er søknadsfristen for Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond, tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Fondet har som formål å fremme økonomisk forskning.

Fondsmidlene fordeles fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52). Fondet har en grunnkapital på 1 million kroner, hvorav rentene brukes som fondsmidler hvert år.

Fondsmidler for 2014 kan gis til:

1. Stipend til samfunnsøkonomisk studieformål til yngre forsker, fortrinnsvis en som er i ferd med å avslutte et doktorgradsstudium.

2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandsk forsker til forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre samfunnsøkonomiske forskningsmiljø.

Søknad om fondsmidler med begrunnelse og budsjett sendes per e-post til Skaugfondet@ssb.no , eller per post til:

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

Statistisk sentralbyrå v/Forskningsavdelingen

Postboks 8131 Dep.

0033 OSLO

Mer på ssb.no