264383
264383
omssb
2016-05-02T10:00:00.000Z
no

Hele SSBs Statistikkbank er nå tilgjengelig som åpne data

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med et nytt grensesnitt som gjør det mulig å hente ut og integrere SSBs data med egne systemer. Både IT-utviklere, økonomer, journalister og andre storbrukere av statistikk kan dra nytte av dette.

API er et programmeringsgrensesnitt mot Statistikkbanken og står for "Application Programming Interface". Gjennom API-et får du tilgang til alle de 5000 tabellene som ligger publisert i Statistikkbanken, det vil si flere milliarder tall. Ved å ta i bruk API kan du:

  • hente SSB-statistikk inn i eget system
  • lage tjenester, applikasjoner eller visualiseringer basert på SSBs tall
  • kombinere SSBs statistikk med andre data
  • få oppdaterte tall for en statistikk rett inn i Excel
  • ha et "sugerør" inn i Statistikkbanken

API retter seg mot storbrukere av statistikk

API er for de som ønsker å hente faste tall automatisert eller større datamengder regelmessig. Det retter seg primært mot IT-utviklere, men også økonomer, datajournalister og andre storbrukere av statistikk vil ha nytte av det.

Resultatet fra API-et kan du blant annet få ut som Excel eller CSV-filer. Vi anbefaler formatet JSON-stat, som er spesielt egnet for statistikk eller datakuber.

Ny og fullstendig utgave av API

I 2013 kom SSB med et begrenset API med ferdige datasett mot de meste brukte tabellene i Statistikkbanken. Nå gjøres alle publisert tall tilgjengelig. Det gamle API-et vil fortsette som før ved siden av det nye. Det nye er at du selv må lage spørringer. Det er satt en grense på 500.000 celler per spørring.

For å gjøre det nye API-et litt mer tilgjengelig har vi utviklet en konsoll som gir et utkast til en spørring. I konsollen kan du dessuten redigere og teste spørringer og få resultatet ut i ulike formater. Spørringer formuleres i JSON (Javascript Object Notation). Det nye APIet støtter inntil videre bare http POST, og ikke GET som er det vanlige.

For mer informasjon se brukerveiledningen for APIet.

 

Hvordan bruke API konsoll

Kontakt