357946
357946
omssb
2018-08-13T09:50:00.000Z
no

Geir Axelsen ny SSB-sjef

Forfatter: Camilla Stabell

I dag starter Geir Axelsen (52) som ny administrerende direktør i SSB.

Axelsen kommer fra stillingen som assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Nav. Han har tidligere vært direktør for to ulike enheter i Statoil, samt vært statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet.

Axelsen

Ved Universitetet i Oslo er Axelsen utdannet samfunnsøkonom, og han har i tillegg en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government.