166820
166820
omssb
2014-03-07T10:00:00.000Z
no

FNs generalforsamling gir tilslutning til resolusjonen om prinsipper for offisiell statistikk

Publisert:

29. januar 2014 kan sies å være en merkedag for statistikkprodusenter verden over, da ga FNs generalforsamling sin tilslutning til de ti fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

De ti prinsippene er sentrale i FNs arbeid med statistikk, og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk over hele verden. Prinsippene reflekteres også i retningslinjene for europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice).

Arbeidet med utformingen startet allerede for over 20 år siden i regi av FNs økonomiske kommisjon for Europa. Med tilslutning fra andre regionale FN-kommisjoner ble prinsippene vedtatt første gang i 1994 av det høyeste samarbeidsorganet innenfor offisiell statistikk, FNs statistiske kommisjon.

Fornyet fokus på prinsippene

I oppkjøringen til tjueårsmarkeringen i 2014 ønsket man å sette fornyet fokus på disse prinsippene. Via FNs økonomiske kommisjon (ECOSOC) til FNs generalforsamling fikk man den 29. januar en tilslutning på høyeste nivå i New York, ved at Generalforsamlingen vedtok resolusjon om FNs grunnleggende prinsipper for offisiell statistikk.

Selv om prinsippene har vært kjent i det internasjonale statistikkmiljøet de tjue årene de har eksistert, bidrar dette til at det blir en større bevissthet rundt viktigheten av noen felles prinsipper for offisiell statistikk, også blant politikere og beslutningstakere.

SSB med aktiv rolle

Gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB) har Norge spilt en aktiv rolle i denne prosessen, både med ekspertbidrag til revisjonen av prinsippenes forord og etablering av en implementeringsplan. I tillegg støttet Norge prosessen med å fremme saken for FNs generalforsamling ved å gi full støtte til resolusjonen slik den forelå.

Kontakt