200309
200309
omssb
2014-10-10T10:00:00.000Z
no

Feil i beregninger om skattelette

Det ble en feil i en beregning SSB gjorde om effektene av noen av skatteendringene regjeringen foreslår i statsbudsjettet. Vi kom først fram til at de rikeste fem prosentene av befolkningen får 55 prosent av skattekuttene, mens det riktige skal være 49 prosent.

I de opprinnelige beregningene ble dessverre hele befolkningen tatt med i beregningsutvalget, ikke bare de over 17 år, som er vanlig i slike beregninger.

SSB gjorde beregningene på forespørsel fra Arbeiderpartiets fraksjon i finanskomiteen på Stortinget, en tjeneste vi tilbyr alle partiene på Stortinget.

Tabellen som ble feil er nærmere omtalt i Beregninger av fordelingseffekter av skatteendringer (PDF).