244848
244848
omssb
2015-11-02T16:05:00.000Z
no

Få innsyn i opplysninger i A-ordningen

Publisert:

Med den nye innsynstjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold" i Altinn, kan du sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige.

Statistisk sentralbyrå (SSB), Skatteetaten og NAV gjør det enklere for deg å ha oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold. Nå kan du som arbeidstaker eller lønnsmottaker sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiver har rapportert om deg.

A-meldingen inneholder opplysninger om arbeidsforhold og inntekt som arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og NAV rapporterer i a-meldingen hver måned.

Opplysningene som kommer inn fordeles til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå, hvor opplysningene brukes blant annet til å regne ut skatteoppgjøret, beregne stønader og utarbeide statistikk. Opplysningene brukes i blant annet lønnsstatistikken og sysselsettingsstatistikken til SSB.

Slik kontrollerer du opplysningene som er rapportert inn

1. Gå til altinn.no og logg deg inn øverst til høyre

2. Gå til «Skjema og tjenester»

3. Velg «Mine inntekter og arbeidsforhold». 2015 er det første året du kan hente ut opplysninger for.

4. Rapporten kommer i «Min meldingsboks – til min behandling»

Hvis du oppdager feil

Hvis du mener det er feil eller mangler i opplysningene, kontakter du arbeidsgiveren din eller den som har rapportert dem inn. Det er kun arbeidsgiveren eller den som har sendt inn opplysningene som kan rette dem opp. På den måten kan du hjelpe både arbeidsgiveren og deg selv med at opplysningene stemmer.

Fakta om tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold»

  • Fra oktober kan alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv.
  • Innsynstjenesten viser ansettelsesforholdet ditt og informasjon om inntekter og forskuddstrekk.
  • Finner du feil, bør du be arbeidsgiver om å rette det opp neste måned.
  • Arbeidsgiver rapporterer hver måned inn opplysninger om deg til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjennom a-meldingen. Hver gang arbeidsgiver sender inn en melding, blir tjenesten oppdatert, og du får ferske opplysninger.

Andre nettsteder