327363
327363
omssb
2017-10-27T12:00:00.000Z
no

Endringer i Forskningsavdelingen

Publisert:

Statistisk sentralbyrå har satt i gang omfattende endringer for at SSB framover skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget bedre og stå bedre rustet til å møte framtiden. En av disse endringene er en omorganisering av forskningsavdelingen.

Vi skal framover fortsette å levere verdifull forskning til det norske samfunnet og styrke analysekapasiteten i statistikkavdelingene. Forskningen gjør at vi blir et bedre statistikkbyrå, fordi den gir oss tilgang til den fremste internasjonale kunnskapen og bidrar til å utvikle og kvalitetssikre statistikken.

Forskning for det norske samfunnet

Derfor rendyrkes forskningsavdelingen i større grad enn tidligere, samtidig som verdifull kompetanse flyttes over i statistikkavdelinger. Den anerkjente metoden for kvalitetssikring av forskning er fagfellevurdering. Denne kvalitetssikringen foregår gjennom at forskere vurderer hverandres arbeider. For at vår hovedoppgave, som er forskning for det norske samfunnet , skal være på et høyt nivå, er det et krav at forskerne også skal bruke noe av sin tid til å publisere i gode internasjonale tidsskrifter.

Forskere beholder tittel og stilling i SSB

De som ikke skal være med i den nye forskningsavdelingen, blir viktige ressurser i statistikkavdelingene og vil styrke analysearbeidet her. Til nå har mye analysearbeid blitt gjort i forskningsavdelingen. Nå skal SSB også legge mer arbeid i å forklare tallene i statistikkavdelingene. Det innebærer at forskningsavdelingen reduseres fra dagens 75 medarbeidere til 50. De 25 medarbeiderne som ikke skal fortsette i forskningsavdelingen, får tilbud om stillinger i statistikkavdelingene og skal beholde sin forskertittel.

Mer samvirke mellom forskning og statistikkavdelingene

SSB skal fortsette å levere verdifulle analyser til samfunnet. Det er nødvendig at SSB sørger for å utnytte kompetansen som er i SSB. Vi får dette bedre til når vi sikrer høy kvalitet på forskningen, mer analysekompetanse i statistikkavdelingene og mer samvirke mellom forskning og statistikkavdelingene.