401111
401111
omssb
2019-10-18T13:48:00.000Z
no

Den europeiske statistikkonkurransen 2020

Publisert:

Den europeiske statistikkonkurransen for 2020 har startet! Skoleelever på ungdomstrinnet og videregående nivå fra sytten land vil delta, først på nasjonalt nivå og deretter på europeisk nivå, i denne konkurransen i kunnskap om statistikk.

Lagarbeid for å løse statistiske oppgaver

Statistikkonkurransen er en skolebasert konkurranse der elever i alderen 14 til 18 år kappes om å løse statistiske oppgaver, søke etter data og utforme statistiske analyser. Målet er å fremme kunnskap om statistikk blant elevene, samtidig som lærere oppfordres til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.

Fordi konkurransen gjenspeiler de ulike læreplanene som finnes i Europa, er den delt i to faser:

  1. En nasjonal fase der elevene konkurrerer mot jevnaldrende i sitt eget land, med spørsmål som tilsvarer det klassetrinnet de er på, og
  2. En europeisk fase der finalistene representerer sitt land på europeisk nivå ved å lage en video om et statistisk emne.

12 000 elever fra fjorten europeiske land deltok i fjor

Sammen med elleve land lanserte Eurostat den første europeiske statistikkonkurransen våren 2018. Mer enn 11 000 elever deltok. Vinnervideoene hadde den beste fremstillingen av hvorfor europeisk statistikk er viktig for våre samfunn i dag.

Året etter, våren 2019, deltok mer enn 12 000 elever fra fjorten land. De to vinnervideoene ga den mest overbevisende fortolkningen av temaet «Europa gjenspeilt i statistikk». Ved hjelp av offisiell statistikk skulle deltakerne vise hvordan deres land eller region kan måle seg med andre deler av Europa.

Velkommen til nye deltakerland i 2020

Fire nye land er kommet med i konkurransen som starter nå. Norge er blant annet med for første gang. Dette betyr at i 2020 skal elever fra Belgia, Bulgaria, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Ungarn og Spania konkurrere mot hverandre.

Hvordan kan du delta?

Registreringen åpner om kort tid! Skoleelever setter sammen lag på 1-3 elever. En lærer må være ansvarlig for registreringen. 

Les mer om den nasjonale konkurransen i Norge på SSBs nettsider eller gå til hjemmesiden for Den europeiske statistikkonkurransen

 

Kontakt

Mer på ssb.no