162960
162960
omssb
2014-02-18T14:44:00.000Z
no

Data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen tilgjengelig

Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for datainnsamlingen i Norge til Den europeiske samfunnsundersøkelsen (European Social Survey) siden oppstarten i 2002. Data kan lastes ned fra European Social Surveys datanettsted.

European Social Survey (ESS) ble gjennomført for første gang i 2002. Intervjuundersøkelsen om en rekke samfunnsforhold blir gjennomført annen hvert år i cirka 30 europeiske land. Dataene fra den sjette undersøkelsen i 2012 er klare, og kan lastes ned fra ESS’ datanettside .

På nettstedet ligger også data fra tidligere år tilgjengelig.

Holdninger, verdier og adferdsmønstre i Europa

Formålet med ESS er å samle informasjon om holdninger, verdier og adferdsmønstre i de europeiske landene, slik at det blir mulig å studere forskjellene mellom landene og se på endringer over tid. Spørsmålene i ESS spenner over mange temaer, og mange handler om verdier og holdninger til viktige samfunnsspørsmål. Eksempler på temaer er yrke, religion, politisk interesse, mediebruk, tiltro til samfunnsinstitusjoner. Halvparten av spørsmålene varierer fra gang til gang, og temaene velges ut etter en internasjonal konkurranse hvor hensikten er å gå i dybden på spørsmål av stor politisk og faglig interesse. Spørsmålene i år handler om familie, arbeid og tilfredshet etter den økonomiske krisen, samt holdninger til politi og domstoler.

Data fra de to foregående rundene har blitt mye brukt av blant annet EU og nasjonale regjeringer, politikere, journalister, forskere og studenter. Norge er et av landene med flest brukere av resultatene fra undersøkelsen.

Norges forskningsråd finansierer

ESS er finansiert via EUs 5. rammeprogram og med støtte fra European Science Foundation (ESF), som også sto sentralt i forarbeidet til undersøkelsen. Likevel må hvert enkelt deltakerland selv stå for finansiering av datainnsamlingen i sitt land, og i Norge er det Norges forskningsråd som finansierer undersøkelsen.

ESS ble tildelt Descartes-prisen for 2005. Dette er en av Europas mest prestisjefylte vitenskapskonkurranser i regi av EU-kommisjonen, og det er første gang et samfunnsvitenskaplig prosjekt vinner denne prisen.

ESS kontakter i Norge

Nasjonal koordinator: Professor Kristen Ringdal, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), e-post: Kristen.Ringdal@svt.ntnu.no

Gjennomføring av datainnsamling: Maria Høstmark, e-post: maria.hostmark@ssb.no

Andre henvendelser: Øyvin Kleven, e-post:  Oyvin.Kleven@ssb.no

Kontakt

Andre nettsteder