210652
210652
omssb
2014-12-09T09:45:00.000Z
no

Census hub: Sammenlignbare og pålitelige tall for Europa

Publisert:

Ønsker du å finne informasjon om befolkningen og boligene i din by, din region, land eller i flere land? Hvor mange eneforsørgere er det i ditt område, hvor mange er født i utlandet og hvordan er dette sammenlignet med andre deler av Europa?

'The 2011 Census Programme' (Folketellingen 2011) er et stort prosjekt i det europeiske statistiske system (ESS) med mål om å skaffe til veie detaljerte, sammenlignbare data av høy kvalitet på befolkingen og boligforholdene i Europa. Folketellingen 2011 er en stor og rik datakilde som gir informasjon til brukergrupper som studenter, forskere, analytikere, politikere og planleggere på lokalt og nasjonalt nivå. Folketellingen gir deg tilgang til sammenlignbare data ned på kommunenivå.

Databasen Census Hub er en ny tjeneste som  gir enkel tilgang til all statistikken.

Statistikken er basert på de nasjonale folketellingene i EU- og EFTA-landene i 2011. Hver av de nasjonale statistikkbyråene har klargjort predefinerte data- og metadatasett som bruker harmoniserte statistiske definisjoner og klassifikasjoner. Dette sikrer sammenlignbarheten og omfanget av statistikken.  

 

Andre nettsteder