327888
327888
omssb
2017-11-01T15:34:00.000Z
no

Avviser politiske føringer på forskningen

Administrerende direktør Christine Meyer vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen

Når det gjelder ferdigstilling av den omtalte rapporten om hvordan innvandring påvirker offentlige finanser, så ble den ferdig kvalitetssikret og godkjent for en uke siden. Den er ikke holdt tilbake, og rapporten ble lagt ut på SSBs sider onsdag 1. november.

I SSB stiller vi høye krav til rapporter vi sender fra oss. Det innebærer at alle rapporter blir grundig gjennomgått og vurdert av flere kompetente fagpersoner. Forskningsdirektøren godkjenner ikke rapporter før de holder et faglig høyt nivå.

Det er riktig at det kom et førsteutkast av rapporten for kvalitetssikring 9. mai. I tråd med standard prosedyre i SSB ble rapporten gjennomgått av flere fagpersoner. Fra mai og frem til oktober har det derfor blitt utarbeidet to reviderte rapporter. Den siste rapporten ble sendt forskningsdirektøren for godkjenning 3. oktober.

SSB skal kun levere analyser og forskning som er av svært høy kvalitet. Vi kan ikke sende fra oss rapporter som ikke er kvalitetssikret. Dette er i tråd med etablert praksis for kvalitetssikring på forskningsavdelingen i SSB.

Når det gjelder rapportene som omhandler innvandring og kriminalitet vil denne bli levert i desember i tråd med kontrakt med Justisdepartementet.

 

Andre saker om SSB:

Endringer i Forskningsavdelingen