118956
118956
omssb
2013-06-06T13:22:00.000Z
no

Utvalget for offisiell statistikk

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk.