315606
315606
omssb
2017-07-06T00:00:00.000Z
no

OECDs rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser

Rådet i OECD vedtok i november 2015 anbefalinger om gode statistiske praksiser.

Formålet med rammeverket er å gjennomføre kvalitetsevalueringer av medlemslandenes statistikksystemer. Det er en av de sentrale verktøyene når nye medlemsland skal vurderes. Samtidig skal Rådet være orientert om implementering i alle OECDs medlemsland. Prinsippene i OECDs anbefalte praksiser er i hovedsak sammenfallende med retningslinjene for europeisk statistikk som Norge følger.

Andre nettsteder