255009
255009
omssb
2016-02-11T09:21:00.000Z
no

SSBs statistikkalender

Statistikkalenderen brukes for å vise at SSB er forutsigbar, faglig uavhengig og likebehandler brukerne.

Kalenderen varsler kommende publiseringer av statistikk, artikler, publikasjoner og tidsskrifter samt kommende arrangementer. Kalenderen oppdateres kontinuerlig. Publiseringer skjer presis kl. 08.00 på arbeidsdager.

Publisering av statistikker legges inn i god tid, senest tre måneder før publisering. Dato for neste publisering finnes også på statistikkens nettside. For de fleste månedsstatistikker og også en del kvartalsstatistikker er publiseringsdato klar i mye bedre tid på forhånd. Andre produkter, som publikasjoner og artikler, skal også varsles i god tid, men senest dagen før de skal publiseres.

Endring av publiseringsdato skal bare skje unntaksvis, for eksempel på grunn av sen datainngang, behov for ekstra kvalitetssikring eller sykdom. Det merkes både i kalenderen og på statistikkens hjemmeside at det har skjedd en endring. Oppdragsgivere og andre eksterne interessenter kan ikke endre dato for publisering.

Hver mandag sendes det ut en oversikt over utvalgte statistikker, publikasjoner og begivenheter som kommer de neste to ukene, med lenke til Statistikkalenderen. Abonnement kan tegnes via media@ssb.no.