122977
122977
omssb
2013-06-13T08:51:00.000Z
no

Offentlige anskaffelser

SSB følger regler som gjelder for offentlige anskaffelser.

Informasjon til potensielle leverandører

Oppdrag til en verdi av

  • 100 000 kroner eller mer skal ha dokumentert konkurranse.
  • Mer enn 500 000 kroner kunngjøres på nettjenesten for offentlige innkjøp.
  • Mer enn 1,6 millioner kroner, legges i tillegg ut på EUs anbudssider.

Alle tilbud leveres elektronisk.

Innkjøp utføres i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser og Økonomireglement for staten samt rammevilkår for konkurranse, objektivitet, likebehandling og etterprøvbarhet i innkjøpsprosessen. Dessuten legges det vekt på miljøvern og miljøbevissthet.

SSB benytter elektronisk handel og bestiller varer og tjenester via Ehandelsplattformen til Difi.