Oppgaveskriving for masterstudenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og statistiske metoder kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB.

De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. En masteroppgave i SSB vil passe for studenter som ønsker praktisk forskningserfaring, med særlig vekt på empiriske analyser av norske mikrodata. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan sende en søknad til forskning@ssb.no. CV og karakterutskrift må legges ved søknaden.

Sommerjobb i SSB

Tidligere har vi hatt sommerjobber for studenter både i Oslo og Kongsvinger. Dette har vært kandidater med bakgrunn i statistikk, kvantitativ analyse og erfaring eller interesse for koding. Det vil dessverre ikke være aktuelt sommeren 2021.