246058
246058
omssb
2015-11-12T14:33:00.000Z
no

Von Brasch disputerte med doktorgrad om produktivitet

SSBs Thomas von Brasch har disputert med doktoravhandlingen "Measuring Productivity - Concepts and Evidence from Norway".

Thomas Von Brasch har vært i Forskningsavdelingen i SSB siden 2008. Han jobber med analyser av produktivitet og er med på arbeidet med konjunkturtendensene.

I november 2015 disputerte han på Universitetet i Oslo.

- Det er en fantastisk følelse å ha disputert, sier han.

- Vi gleder oss på vegne av Thomas. Avhandlingen hans om produktivitet er meget relevant for SSB, sa daværende forskningsdirektør Torbjørn Hægeland etter disputasen.

Etter en lang dag dag med mye nerver og velfortjent feiring, er det tilbake på jobb for von Brasch.

- Det er ingen tid til å slappe av. Denne uken har vi blant annet besøk av David Hendry, en verdenskjent professor i økonometri fra universitetet i Oxford. Det er veldig spennende, forteller han.

Mer informasjon om disputasen og doktoravhandlinger på UiOs nettsider

Disputas Thomas von Brasch

Thomas Von Brasch gjennomførte først prøveforelesningen, deretter forsvarte han avhandlingen sin om måling av produktivitet på Universitetet i Oslo. (Foto: Håvard Hungnes)