219136
219136
omssb
2015-02-20T10:40:00.000Z
no

Tallene våre kan endre kronekursen

På Seksjon for nasjonalregnskap er det mange ansatte i sving før tallene som kan endre kronekursen, kvartalsvis nasjonalregnskap, legges frem. Og tallene til nasjonalregnskapet, de kommer fra SSB.

Hvis seksjonssjef og økonom Ann Lisbet Brathaug skal beskrive Seksjon for nasjonalregnskap med et bilde, tenker hun på et nav eller en kvern. Et nav som syr sammen en masse enkeltstatistikker. Eller en kvern, der alle tall fra SSB går inn, et vell av enkeltkilder blir bearbeidet inn i et helhetlig system – nasjonalregnskapet.

– Kan vi fortelle en historie om hva som foregår nå? Det er viktig, sier Brathaug.

Avhengige av hele SSB

Av de 27 økonomene hun leder, har 17 en finger med i spillet når det kvartalsvise nasjonsregnskapet publiseres. Men i realiteten er hele SSB involvert i nasjonalregnskapet. Tallene kommer fra avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk, avdeling for personstatistikk, avdeling for næringsstatistikk, og avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk.

– Vi er fullstendig avhengige av huset. Vi kan ikke leve uten at andre har gjort jobben sin, sier hun.

Ella Tenmann er en av dem som jobber med kvartalsvis nasjonalregnskap. Hun har ansvar for sine utvalgte områder – husholdningenes konsum, boligtjenester og personlig tjenesteyting. Her inngår tall om blant annet frisør og skjønnhetspleie, vaskeri- og renseri, og reparasjon av datamaskiner og husholdningsvarer. Og sånn jobber de i seksjonen, med ansvar for hvert sitt område. Noen jobber med næringer, en sesongjusterer, en koordinerer og en kjører modellen hele tiden.

Mens markedet venter

– Det som er spennende med å jobbe med nasjonalregnskap, er at folk venter på tallene. Mediefokuset er gøy, sier Ella.

Og følge med på publikums reaksjoner, det gjør de. I forkant av publiseringen leser de lite om forventningene, de konsentrerer seg om sine egne tall og å få dem til å stemme. Men dagen tallene kommer, da følges mediene. Mot slutten av arbeidsdagen i SSB samme dag som tallene publiseres, står de som regel klare foran tv-en for å se Brathaug kommentere tallene på økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen.

Nasjonalregnskap

Spente nasjonalregnskapskolleger følger med på seksjonssjef Ann Lisbet Brathaug. Fra venstre: Magnus Helliesen, Kerstin Solholm, Thom Åbyholm, Marius Scheele og Ella Tenmann

– Det er inspirerende at arbeidet vårt blir brukt og blir sitert, sier Brathaug. Hun er nærmest blitt som fast innslag å regne på økonominyhetene dagen tallene kommer.

Tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap endret ikke kronekursen denne gangen. Det var moderat vekst og lite som overrasket.

Nå skal tallene mates inn i modellene i Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen legger frem konjunkturtendensene flere ganger hvert år, og prøver å gi svaret på hva som vil skje med norsk økonomi fremover.