241579
241579
omssb
2015-10-01T12:26:00.000Z
no

- Dette er en kjempespennende jobb

Hvert tiende år gjennomføres en egen levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen krever språkmektige intervjuere.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører årlig undersøkelser om folks levekår hvor tema som helse, utdanningsnivå og arbeidsliv kartlegges. Fordi de generelle levekårsundersøkelsene i seg selv ikke gir nok kunnskap om levekårene til personer med innvandrerbakgrunn, gjennomføres det hvert tiende år en egen Levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. 

Rajdevan Sahadevan 2

Rajdevan Sahadevan har jobbet som intervjuer for Statistisk sentralbyrå i flere år, blant annet jobbet han med Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2004-2005. 

Sahadevan trives i jobben som intervjuer og oppfordrer folk med de riktige språkkunnskapene å søke jobb som intervjuer. 

- Dette er en kjempespennende jobb. Jeg har hyggelige kollegaer her i SSB og under undersøkelsen prater jeg med mange interessante mennesker fra forskjellige kulturer, sier han. 

Intervjuet 150 personer

Rajdevan Sahadevan er opprinnelig fra Sri Lanka og har bodd i Norge siden 1997. Han snakker tamilsk, og i forbindelse med levekårsundersøkelsen intervjuet han rundt 150 personer med tamilsk bakgrunn. Han forteller at folk stort sett har forståelse for viktigheten av undersøkelsen. De fleste svarer velvillig og ønsker å bidra til statistikken.  

Viktig å tilpasse stemmen

Et viktig tips når man intervjuer over telefon, er å lytte til stemmen i andre enden av telefonen. 

- Man bør høre på stemmen og tilpasse egen stemme. Man bør ikke snakke fort og høyt dersom personen i andre enden av telefonen snakker lavt og rolig. Det er viktig å skape tillit og opptre korrekt, også på telefonen, forklarer Sahadevan.

Alt foregår på PC

Rajdevan Sahadevan synes det er interessant å være en del av undersøkelsen. 

- Det er alltid spennende å høre hvordan situasjonen for innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn har forandret seg siden forrige undersøkelse. 

For intervjuerne har det også skjedd endringer. Tidligere bar intervjuerne rundt på store mapper og permer med intervjuskjemaene, og dro på hjemmebesøk til intervjuobjektene.

- Nå foregår alt på PC, forklarer Sahadevan, og legger til:

- Det er en fordel. Så slipper vi å bære så tungt, sier han med et smil.  

Mer på ssb.no