339652
339652
omssb
2018-02-07T14:37:00.000Z
no

Satset på økonomi og statistikk

Navn: Sondre Holm Sandnes

Stilling: Rådgiver i seksjon for Energi -miljø- og transportstatistikk

Ansatt siden: 2015

Utdanning: Master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen

Sondre Holm-Sandnes_artikkelbilde_ssb.no

Sondre Holm Sandnes holdt en treåring i hånda i barnehagen, da Dagfinn Sve i Statistisk Sentralbyrå ringte og tilbød ham jobb. Han takket ja, og i dag arbeider samfunnsøkonomen i seksjon for Energi -miljø- og transportstatistikk ved SSB i Kongsvinger.

– Den beslutningen har jeg ikke angret på, sier bergenseren med mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Der tok han sin avsluttende eksamen i desember 2014.

Men du hadde også helt andre yrkesplaner?

Joda, jeg hadde også lyst til å arbeide med unger i barnehage. Og det var i en slik jobb jeg var i gang med da jeg fikk jobbtilbudet fra byrået. Selvsagt var det ikke vanskelig å se den naturlige sammenhengen mellom fem år akademisk utdanning i økonomi og arbeid i Statistisk sentralbyrå. Så egentlig var det helt rett og riktig at jeg valgte statistikk og økonomi.

Hvorfor søkte du på ledige stilling er i SSB?

Tja, jeg søkte også til Finanstilsynet og andre plasser, men jeg møtte byråets folk på ei karrieremesse i Bergen. Da ble jeg klar over at også samfunnsøkonomer jobbet i statistikkbyrået. Det var nytt for meg og åpnet nye muligheter.

Hva er det du steller med til daglig?

Jeg arbeider mye med to hovedområder. Den ene er sjøfartsindeksen som regulerer offentlige kontrakter i milliardklassen og som sådan har stor betydning. I tillegg jobber jeg med havnestatistikken som dokumenterer godstransporten ved norske havner.

SSB er en stor arbeidsplass delt på to byer. Hva vil du si om byrået som arbeidsgiver?

Helt utmerket. Jeg ble godt tatt i mot og fant snart min plass i arbeidshverdagen i det store mursteinshuset i Kongsvinger hvor store deler av norsk offisiell statistikk blir til. Dessuten opplever jeg mye autonomi i jobbsituasjonen og har ikke møtt noe detaljstyring med pinsett og lupe, for å si det slik. Her får vi tildelt ansvar og oppgaver og få løse dem på selvstendig vis. Riktig bra.

Hva med det sosiale miljøet i byrået?

Velferdsforeningen inviterer til mange slags aktiviteter. Og det er enkelt å få kontakt med mange ulike mennesker på tvers av seksjonsgrensene. Også for unge ferskinger er arbeidsplassen preget av et godt miljø. Dessuten er Kongsvinger en liten, men trivelig by.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

Uten tvil dem som er interessert i å arbeide med tall og fakta om samfunnet og dem som har en solid fagutdanning. Hvis du er interessert i en god arbeidsplass, med mange spennende faglige utfordringer, så vil jeg anbefale Statistisk sentralbyrå.