250217
250217
omssb
2015-12-17T08:22:00.000Z
no

- Jobben flyter over i hobby

Forskningen som foregår i seksjon for offentlig økonomi og befolkningsmodeller er politisk relevant. Bak forskningen står en gjeng forskere som trives så godt med det de gjør at entusiasmen smitter over på nye kollegaer.

I seksjon for offentlig økonomi og befolkningsmodeller forskes det på utdanningsøkonomi, skatteøkonomi, demografi og trygde- og arbeidsøkonomi. Seksjonen har medarbeidere i regjeringsoppnevnte utvalg, de er sentrale i utformingen av framtidas pensjonssystem, de leverer skatteanalysene til Finansdepartementet og Stortinget som ligger til grunn for statsbudsjettet, og de evaluerer politiske tiltak. De er med andre ord tett på politikkutformingen i Norge.

- Morsomt med oppmerksomhet

Forsker Erlend Eide Bø forsker på boligmarkedet og har blant annet publisert et discussion paper om boligskatt som fikk medieoppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

- Jeg har også vært med på prosjekter som evaluerer aktuelle politikktiltak, for eksempel virkningene av en skattereform, forteller Erlend.

Forsker Nina Drange har også evaluert politiske tiltak. Hun så på regjeringens forsøk med gratis kjernetid i barnehagen, og konkluderte med at det øker deltakelsen og at det går bedre med barna senere. Forskningen hennes ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Labour Economics . I etterkant av Ninas rapport vedtok regjeringen gratis kjernetid for familier med lav inntekt i hele landet.

Nina_Drange_artikkelbilde_ssb.no

- Vi har ved flere anledninger blitt invitert for å innlede for kommunepolitikere og politisk ledelse i flere departementer. Det er morsomt når vi får oppmerksomhet rundt forskningen vår, sier Nina.

Smittende entusiasme

Nina og de andre som jobber på seksjonen er engasjerte og glade i jobben sin, og forteller at den ofte flyter over i hobby.

I seksjonen er det ikke klare skiller mellom det sosiale og faglige. Når de får muligheten til å snakke sammen, er det fag som står på agendaen. Nina forteller at de gjerne stikker innom kontorene til hverandre for å finne løsninger på faglige utfordringer i fellesskap.

- Det er mange kolleger her som jobber med relaterte tema og metoder, noe som gjør at vi diskuterer fag på daglig basis. Det gjør også jobben mer sosial, sier Nina.

For Stefan Leknes var det godt å komme til et inkluderende miljø i SSB.

- De som jobber i seksjonen er en veldig inkluderende gjeng som jeg synes det er artig å snakke med. Alle er veldig flinke på sine respektive felt. Entusiasmen de har for det de driver med smitter lett, sier Stefan.

Stefan

- Jeg føler meg privilegert som får jobbe i SSB

Stefan synes det er spennende at forskningen kan være med å påvirke politikken. Han og flere andre på seksjonen jobber kntinuerlig med befolkningsframskrivinger i SSB. Han synes arbeidet er utfordrende og spennende, og forteller at han trives godt i SSB.

- Jeg føler meg privilegert som får jobbe i SSB med så samfunnsaktuelle spørsmål der vi kan være med å påvirke poltikken. Og privilegert fordi jeg jobber i et land der politikerne faktisk bryr seg om det som det forskes på, sier den ferske forskeren.