227843
227843
omssb
2015-05-15T10:27:00.000Z
no

Graver etter tall

Det er spennende å se hvordan den globale verden fungerer og hvordan det påvirker økonomien, sier Linda Wietfeldt. Seksjon for finansmarkedsstatistikk i SSB lager statistikk for hele den finansielle delen av norsk økonomi.

finansmarked

Linda Wietfeldt har jobbet i SSB siden 2007 og har stor interesse for hvordan den globale verden påvirker norsk økonomi.

Leder av seksjonen, Marit Hoel, forteller at finansmarkedsstatistikk er godt brukt av eksperter.

-Våre statistikker retter seg mest mot ekspertbrukere, slik som Finansdepartementet, Norges Bank og sjeføkonomer i banker, og for noen statistikker er de aller viktigste brukerne våre internasjonale organisasjoner slik som Eurostat, OECD og IMF, sier Marit.

Kompliserte eierskap og roller

Å lage finansstatistikk er krevende på flere måter. Omfattende internasjonale regler fra OECD og Eurostat skal blant annet følges for å sikre at statistikken er sammenlignbar over landegrensene.

For finansmarkedsstatistikk er dette spesielt viktig. Linda Wietfeldt som har jobbet med de internasjonale finansstatistikkene i snart åtte år, forteller om kompleksiteten i den internasjonale økonomien:

-Statistikkene må stadig utvikles for å henge med på globaliseringen i verden. Jeg jobber mye med statistikken på direkte investeringer og her er det essensielt å finne fram til rett eier av de ulike selskapene. Men hvem er egentlig det vi kaller den ultimate eier i store multinasjonale selskaper eller i selskaper som stadig blir kjøpt opp av nye eiere fra ulike land?

Det er viktig at statistikkene både gir en totaloversikt over ulike typer finansinvesteringer i og fra utlandet og mer detaljert viser hvordan næringslivet strukturerer sin virksomhet over landegrensene.

Tallene kommer ikke til oss

Marit bekrefter at statistikkarbeidet er komplekst.

-Jobben vår er nesten et plukkearbeid. Vi må bruke tall fra en rekke ulike registre og andre kilder og gjøre vurderinger underveis. Tallene kommer ikke til oss klare for bruk i statistikken, vi må virkelig grave ned i materien for å finne de rette tallene. Vi skal beskrive en kompleks økonomisk virkelighet, og det er krevende prosesser.

- I denne jobben skal du både ha sans for detaljer og se økonomien på et mikronivå, samtidig som du må kunne løfte blikket og få oversikten og se det hele på et makronivå, sier Marit.