339484
339484
omssb
2018-02-06T15:13:00.000Z
no

–Gir meg friheten til å følge mine interesser

Navn: Joachim Wettergreen, født 1990

Stilling: Førstekonsulent i seksjon for helsestatistikk

Ansatt siden: 2016

Utdanning: Mastergrad i statsvitenskap

Wettergreen_artikkel_350_272

Hvorfor valgte du å søke jobb i SSB?

Det som først og fremst var tiltalende for meg, var tanken på å bidra i samfunnsoppdraget til SSB, det å levere faktabasert statistikk og informasjon til forvaltningen og demokratiet generelt. Det ser jeg på som et viktig oppdrag, som jeg ønsket å være en del av.

Da jeg studerte, ble SSB ofte omtalt som et høyt yndet arbeidssted i de akademiske kretsene, og under en jobbmesse kom jeg i snakk med en av SSBs ansatte som stod på stand. Han fortalte om hva han gjorde og om kjernevirksomheten til SSB. Det samsvarte godt med min oppfattelse av SSB, og ga meg enda mer lyst til å jobbe her.

Hvordan vil du beskrive SSB som arbeidsgiver?

Jeg vil beskrive Statistisk sentralbyrå som en arbeidsgiver som gir mange muligheter og bygger meg opp som arbeidstager. SSB tillater meg å lære meg veldig mange nye ting og utvide arbeidsområdene mine, om jeg vil. Dersom jeg for eksempel ønsker å jobbe med noe nytt, oppfordres jeg til å lære det jeg trenger og utvikle evnene slik at jeg kan ta del i andre arbeidsområder og oppgaver. Det er noe av det som gjør at jeg setter veldig stor pris på å jobbe her – friheten jeg får til å følge mine interesser.

Hvordan er det sosiale miljøet på jobb?

Det som slår meg når jeg tenker på miljøet her, er at kulturen for å dele, diskutere og hjelpe står sterkt. Det er stor variasjon i hvem som er her, for eksempel i utdanningsbakgrunn og alder. Dermed får man mange ulike perspektiver når vi snakker sammen, enten det dreier seg om problemløsing i arbeidshverdagen eller hvordan man oppfatter det som foregår i samfunnet. Jeg opplever at jeg har stor frihet til å snakke med kollegene mine om hva som helst dersom jeg har problemer eller ønsker å diskutere noe. Det føler jeg er en integrert del av SSB – at det er en åpen, delende organisasjon.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg jobber mye med statistikkproduksjon, da særlig statistikkene arbeidsulykker og røykevaner. Personlig liker jeg veldig godt det tekniske aspektet ved å produsere statistikk, så jeg setter stor pris på selve programmeringen i dette. Den stadige problemløsingen og framgangen gir meg mestringsfølelse og glede. I tillegg er løpende utvikling og forbedring av statistikken generelt, samarbeid med eksterne aktører og formidling av statistikk og analyser, viktige arbeidsoppgaver jeg driver med.

Men selv om jeg har egne ansvarsområder som jeg jobber mye med, er jeg også tilknyttet en del andre systemer internt, slik at jeg bidrar inn i for eksempel levekårsundersøkelsen om helse og andre statistikker, undersøkelser og prosjekter. Jeg opplever at det i stor grad er jeg selv og mine interesser som legger føringer for arbeidsoppgavene mine. For eksempel er jeg involvert i et prosjekt for internasjonalt utviklingssamarbeid. SSB hjelper søsterorganisasjoner i utviklingsland og økonomiske overgangsland med å utvikle og forbedre offisiell statistikk, og siden jeg viste interesse for dette, ble jeg forespurt om jeg ønsket å ta del i det også.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

Det er på en måte tosidig, slik jeg ser det. På den ene siden tror jeg alle som har en interesse av en faktabasert samfunnsplanlegging og debatt, vil ha glede av å jobbe med offentlig statistikk. Samtidig tenker jeg at alle som har en viss kvantitativ interesse, for eksempel angående data- og informasjonsforvaltning og -formidling, vil trives godt i SSB. Så både de som har ønske om å bidra i det felles faktagrunnlaget SSB lager for samfunnet, og de med interesse for informasjonsarbeid generelt, tenker jeg har gode utgangspunkter for å trives med å jobbe i SSB.

Mennesker er jo gode til å se mønstre og trender i informasjon, og vi som synes det er interessant å dykke dypere og forsøke å forstå og forklare bakgrunner og tendenser, har gode muligheter for å ha det veldig gøy her.