361786
361786
omssb
2018-09-10T14:22:00.000Z
no

Får utvikle egen kompetanse

Navn: Ingebjørg Aamodt

Stilling: Førstekonsulent i seksjon for arbeidsmarked og lønn

Ansatt siden: 2016

Utdanning: Siviløkonom, bachelor fra Universitet i Agder og master fra NMBU

  Ingebjørg_tak_artikkelssbno

Hvorfor valgte du å søke jobb i SSB?

Etter å ha spesialisert meg innenfor samfunnsøkonomi i studiene synes jeg det virket gøy å lage tallene jeg hadde lært å tolke i løpet av studietiden. Jeg så på SSB som en institusjon med mye kunnskap og kompetanse innenfor samfunnsøkonomi, og det virket spennende å bli en del av SSB.

Hvordan vil du beskrive SSB som arbeidsgiver?

Jeg får mange varierte arbeidsoppgaver. Det er sjeldent at jeg jobber med det samme en hel dag. Jeg opplever å bli gitt stor tillitt, ved å få utfordrende arbeidsoppgaver.

Hvordan er det sosiale miljøet på jobb?

Veldig bra. På seksjonen er det veldig hyggelig, vi spiser alltid lunsj sammen, og har blant annet julebord og sommerfest. I tillegg er det mange muligheter til å bli kjent med kolleger utenfor seksjonen gjennom ulike arrangementer, kurs og grupper man kan bli med i.

Hvilke arbeidsoppgaver har du og hvordan får du videreutvikle dine evner?

Jeg jobber med å lage to statistikker, den sesongjusterte månedlige arbeidskraftsundersøkelsen og registrert arbeidsledighet blant innvandrere. I tillegg jobber jeg med å gi ut tall i ulike bestillingsoppdrag. Jeg jobber også med analyse med å skrive analyseartikler og bidra til å skrive rapporter.

Jeg får først og fremst bygget opp en kompetanse på feltet jeg arbeider innenfor, da særlig arbeidsledighet, sysselsetting og innvandring. Jeg har lært masse om statistikkproduksjon, og ulike statistiske metoder som blir brukt i forskjellige statistikker. Mine IT-kunnskaper har styrket seg mye etter at jeg startet i SSB. Ved å skrive analyseartikkel og å skrive små nyhetsartikler til statistikkene jeg er med på å lage, har jeg forbedret mine analytiske evner og skriveegenskaper.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

De som likte statistikk og økonometri i studietiden, og de som liker å skrive.