349491
349491
omssb
2018-05-14T10:58:00.000Z
no

-Det jeg lærer her, vil jeg nyte godt av resten av livet

Navn: Axel Hvistendahl Nerdrum

Født: 1989

Stilling: Førstekonsulent i seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Ansatt siden: 2017

Utdanning: Master i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo

  A_Nerdrum_sofa_artikkel

Hvorfor valgte du å søke jobb i SSB?

SSB lager beslutningsgrunnlaget i Norge. Uten statistikkene, analysene og modellene SSB leverer, ville lønnsoppgjørene og statsbudsjettene gått i stå. Før jeg fullførte mastergraden, hadde jeg et vikariat på Stortinget i 2016 der jeg var heldig nok til å være med på forhandlingene om skattereformen. Flere av møtene gikk ut på å kommentere på tall og beregninger vi fikk fra SSB via Finansdepartementet, før vi da sendte spørsmål tilbake til SSB og hevet møtet. Den erfaringen gjorde meg veldig bevisst på hvor viktig den jobben SSB gjør, er.

Fra studiet ble vi fortalt om de tre tradisjonelle arbeidsgiverne for samfunnsøkonomer: Byrået (altså SSB), Banken (Norges Bank) og (Finans)departementet. Jeg søkte på flere stillinger i SSB mens jeg skrev masteroppgave, og var så heldig å få den av de jeg hadde mest lyst på.

Hvordan vil du beskrive SSB som arbeidsgiver?

Jeg pleier å si at SSB er i revolusjon. Fram til 2022 skal SSB legge om måten å produsere statistikk på gjennom det som kalles Moderniseringsprogrammet. Endringene har gitt meg spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke. Startlønna er kanskje ikke den beste (husk å forhandle), men det jeg lærer her, og blir oppfordret til å lære her, vil jeg nyte godt av resten av livet. Det er masse muligheter i SSB, man må bare se dem og gripe dem.

Hvordan er det sosiale miljøet på jobb?

Topp! Snakkesalige kolleger i alle aldre man kan diskutere fag, statistikk, nyheter og tull med. Ikke så langt unna studielivet, bortsett fra at de er «voksne».

Hvilke arbeidsoppgaver har du og hvordan får du videreutvikle dine evner?

Jeg lager skattestatistikk for personer og personlige næringsdrivende. Skattestatistikken er den største biten bak alt du leser om inntekt og fordeling i Norge. Det kribler litt når Finansdepartementet sender e-post merket «Dette er budsjettspørsmål og haster».

I tillegg til det økonomifaglige blir det mye koding, statistikk og juss. I utdanningen lærte vi flere metoder og verktøy, men de tok seg sjeldent tid til å vise hvordan samfunnet faktisk ser ut. Det får man hos SSB.

Hvem vil du anbefale å søke jobb i SSB?

De som tror at å dele tall og faktabaserte fortellinger vil bidra til å redde verden.