254075
254075
omssb
2016-01-28T09:24:00.000Z
no

Hvem vi søker

For å være landets fremste faktaleverandør trenger SSB medarbeidere fra mange ulike fagfelt.

I SSB skal statistikk samles inn, bearbeides, analyseres og kommuniseres. Til det trenger vi medarbeidere fra ulike fagfelt. Samfunnsøkonomi, statsvitenskap, siviløkonomi, sosiologi, ressursøkonomi, ingeniørfag, IT og kommunikasjon er utdanningsretninger som vi etterspør.

Bidra til en opplyst debatt

Vår statistikk og forskning siteres daglig i nasjonale og lokale medier, og brukes som faktagrunnlag i offentlig debatt og som grunnlag for politiske beslutninger. Som medarbeider i SSB bidrar du til dette arbeidet. Alle medarbeidere har ansvar for å etterleve SSBs grunnleggende verdier, og bidra til at SSB når sine mål. SSBs høye faglige integritet forutsetter etterlevelse av våre verdier ansvar, likeverd, samarbeid, åpenhet og lojalitet.

SSB er en kompetansebedrift som gir medarbeiderne faglig utfordrende arbeidsoppgaver.

Å jobbe i SSB:

  • gir deg samfunnsmessig betydningsfulle oppgaver
  • gir deg faglig utfordrende oppgaver
  • gir deg gode utviklingsmuligheter 
  • gir deg erfaring med samarbeid og prosjektarbeid
  • er basert på viktige verdier som ansvar, likeverd, samarbeid åpenhet og lojalitet