373895
373895
omssb
2019-01-07T11:06:00.000Z
no

Praksisplasser for studenter sommeren 2019

Har du bakgrunn i statistikk, kvantitativ analyse, og erfaring eller interesse i koding? 

Vi tilbyr praksisplasser sommeren 2019. Oppgavene omhandler statistiske dataanalyser på samfunnsdata med et stort innslag av empiri og programmering.

Send din CV og søknad til sommerjobb@ssb.no. Søknadsfrist 3. mars.