397584
397584
omssb
2019-09-13T09:11:00.000Z
no

For studenter

Det er mulig å skrive masteroppgave i SSB innenfor forskningstemaene våre. Hver sommer tar vi også inn studenter i praksisplasser.

Sommerjobb i SSB

Har du bakgrunn i statistikk, kvantitativ analyse, og erfaring eller interesse for koding? Hver sommer tar vi inn studenter i praksisplasser både i Oslo og Kongsvinger.

Oppgaveskriving for masterstudenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og statistiske metoder kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB.

De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. En masteroppgave i SSB vil passe for studenter som ønsker praktisk forskningserfaring, med særlig vekt på empiriske analyser av norske mikrodata. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan ta kontakt med forskningslederne innenfor det aktuelle forskningstemaet, se  Forskningsavdelingen.