321121
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
321121
statistikk
2018-09-06T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3

milliarder kroner i overskudd før netto overføring til Statens pensjonsfond utland

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20172. kvartal 2018Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT324 161341 3755,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet22 48222 417-0,3
Skatter og avgifter211 123224 7846,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden58 12661 0185,0
Renter og utbytte19 40420 2204,2
Andre inntekter13 02612 936-0,7
 
B. UTGIFTER I ALT337 213338 2640,3
Statens egne driftsutgifter i alt41 36342 6033,0
Nybygg, anlegg mv i alt14 22816 74617,7
Overføringer i alt281 622278 915-1,0
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-13 0523 111

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT324 161281 043304 638335 796341 375
Salg av varer og tjenester4 8453 8427 9444 0424 870
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet22 48216 51921 71330 88322 417
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 7896 2505 9725 6865 534
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3185571 605352392
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg206420-6276136
Overføringer i alt290 521253 455267 466294 757308 026
Skatter og avgifter211 123141 133194 037170 575224 784
Medlemspremier til folketrygden28 15942 72326 37741 85229 317
Arbeidsgiveravgift til folketrygden29 96758 98830 19357 79931 701
Renter og utbytte19 4049 2388 9226 00020 220
Overføringer fra andre statlige regnskaper03894..41
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner348320374350369
Overføringer fra Norges bank00014 3330
Andre overføringer1 5201 0157 4693 8481 594
 
B. UTGIFTER I ALT337 213286 855314 970345 906338 264
Statens egne driftsutgifter i alt41 36336 60452 71536 39642 603
Lønn og godtgjørelser22 70419 28321 03220 53923 396
Varer og tjenester11 85810 64118 67211 12912 236
Andre driftsutgifter7 3436 97611 7755 2457 413
Driftsresultat i statens forretningsdrift-542-2961 236-517-442
Nybygg, anlegg mv i alt14 22814 33023 73714 00216 746
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 6346 3386 4455 5865 216
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers7626911 1188911 134
Nybygg, anlegg mv ellers6 8327 30116 1747 52510 396
Overføringer i alt281 622235 921238 518295 508278 915
Overføringer til andre statlige regnskaper13 56017 2364 56925 40513 014
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner72 88648 23751 05060 04969 809
Pensjoner, trygder mv, folketrygden114 620110 559116 135108 701117 060
Renteutgifter vedr. statsgjelden6 271-8721 5852 4056 085
Andre overføringer74 28560 76165 17998 94872 947
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-13 052-5 812-10 332-10 1103 111
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-19 410-10 400-14 037-6 000-1 913
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER6 3584 5883 705-4 1105 024
 
F. NETTO UTLÅN MV-8 5093 262-6 936-62 762-18 863
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN44 43900027 485
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV29 572-1 326-10 641-58 6523 598

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20152016201720172018
A. INNTEKTER I ALT1 227 4121 162 4831 225 8881 180 5701 255 664
Salg av varer og tjenester22 91625 28619 27817 75716 778
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet93 85567 18886 62066 40076 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 72723 27724 64825 40022 200
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 6492 5112 8202 4222 388
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg523632928381618
Overføringer i alt1 083 7421 043 5891 091 5941 068 2101 136 780
Skatter og avgifter703 299659 444701 234678 160738 192
Medlemspremier til folketrygden129 807133 599137 747139 524144 613
Arbeidsgiveravgift til folketrygden169 629171 325175 773177 134182 205
Renter og utbytte52 98841 23341 37539 48448 274
Overføringer fra andre statlige regnskaper185941905340
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 2631 3431 3731 4361 473
Andre overføringer16 1529 96216 17614 7197 483
 
B. UTGIFTER I ALT1 194 4651 246 0921 280 8661 301 8061 327 980
Statens egne driftsutgifter i alt167 382182 574166 838171 691172 274
Lønn og godtgjørelser78 50481 95482 77382 78183 232
Varer og tjenester49 35552 84452 28255 42956 217
Andre driftsutgifter40 11648 11031 95933 72933 284
Driftsresultat i statens forretningsdrift-593-334-176-248-459
Nybygg, anlegg mv i alt74 92278 46169 87870 47271 661
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet28 95527 81526 56425 50025 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 0453 5223 2283 5674 341
Nybygg, anlegg mv ellers42 92247 12440 08641 40542 320
Overføringer i alt952 161985 0571 044 1501 059 6431 084 045
Overføringer til andre statlige regnskaper51 41854 44757 97157 79460 281
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner207 122216 899232 778231 377235 792
Pensjoner, trygder mv, folketrygden420 460437 087449 831460 162470 295
Renteutgifter vedr. statsgjelden11 24910 8258 83311 6198 872
Andre overføringer261 912265 799294 737298 691308 805
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND32 947-83 609-54 978-121 236-72 316
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND32 193-87 737-63 547-121 235-72 317
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER7544 1288 569-11
 
F. NETTO UTLÅN MV36 15337 589-7 503-5 054-62 451
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN59 91914 77850 95963 2070
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV95 31848 23934 88758 154-62 452

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Skatter på utvinning av petroleum16 67115 37423 80214 97630 531
Avgifter på utvinning av petroleum2 3243213 3486022 269
Netto kontantstrøm fra SDØE22 51717 31022 17031 76123 512
Utbytte fra Equinor2 0184 2822 0982 1184 155
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet43 53037 28751 41849 45760 467

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2014201520162017
Skatter på utvinning av petroleum170 050103 67241 09365 049
Avgifter på utvinning av petroleum6 1146 4856 5136 128
Netto kontantstrøm fra SDØE112 85792 71766 45588 272
Utbytte fra Equinor22 64615 38210 7178 398
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet311 667218 256124 779167 847

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB