331051
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko/aar-reviderte-tall
331051
statistikk
2020-06-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnko, Kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeidKOSTRA, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true

Kommuneregnskap2019, reviderte tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utvalgte nøkkeltall, nasjonale tall
2017201820191
1Tallene for den siste årgangen er foreløpige mellom 15. mars og 15. juni.
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)3,82,61,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)1,91,31,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)18,317,917,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)36,539,143,8
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)98,6101,8106,7
Frie inntekter per innbygger (kr)54 80156 32858 501
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)11,412,211,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)14,615,316,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)40,144,941,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB