284555
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko/aar-reviderte-tall
284555
statistikk
2019-03-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnko, Kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeidKOSTRA, Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Kommuneregnskap2018, reviderte tall

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Balansetallene for 2018 ble rettet 29. mars 2019 for kommunene Asker og Oslo, grupperingene hvor disse kommunene inngår samt landet og landet uten Oslo.

Utvalgte nøkkeltall, nasjonale tall1
201620172018
1Tall for den siste årgangen er foreløpige mellom 15. mars og 15. juni.
Tabellen ble rettet 20. mars 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)4,03,82,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)2,01,91,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)17,818,217,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)37,235,940,2
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)98,998,6101,7
Frie inntekter per innbygger (kr)53 17454 80156 336
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)8,39,610,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)14,914,615,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)30,729,334,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB