Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål

Visualisering

Her vises en animasjon som presenterer offentlig forvaltnings utgifter fra 1996 og framover, fordelt på de ulike formål.

Hopp over visualiseringen og til brødteksten

Tastene Ctrl + vil forstørre visningen av figuren.

Tilsvarende visualisering av:

Mer informasjon finnes i statistikkenSe også nøkkeltallside for offentlig sektor .