Kommuneregnskap

Oppdatert: 15. mars 2021

Endret: 18. mai 2021, 19:47

Neste oppdatering: 15. juni 2021

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Utvalgte nøkkeltall, nasjonale tall

Om statistikken

Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Statistikken gir styringsinformasjon om kommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.

Kontakt