227708
227708
friartikkel
2015-05-19T10:28:00.000Z
no

Kommunekatalog

Flerspråklige fylkes- og kommunenavn

Publisert:

Oppdatert:

Det er vedtatt flerspråklige kommunenavn på flere av kommunene i Norge, med hjemmel i kommuneloven §3 nr. 3. Noen av kommunene har tospråklige navn  navn på norsk og samisk  mens andre har trespråklige kommunenavn, det vil si at de i tillegg til norsk og samisk navn også har navn på kvensk.

Den navneformen som passer med den løpende teksten skal brukes; skriver du på norsk bruker du kun den norske navneformen i teksten og tilsvarende for samisk og kvensk.

I tabeller og figurer skal alle tre navneformene brukes.

I denne oversikten kan du se hvilke kommuner som kommunenavn på samisk og kvensk, samt hvilken dato flerspråklige navn ble innført.

 

Samisk navn

Norsk navn

Kvensk navn

Ble innført f.o.m.:

Kommuner

Loabák
Loabága suohkan

Lavangen
Lavangen kommune

- 2014 

Raarvihke
Raarvihken tjïelte

Røyrvik
Røyrvik kommune

-

2014

Omasvuotna
Omasvuona suohkan

Storfjord
Storfjord kommune

Omasvuono
Omasvuonon kunta

2014

Divtasvuodna
Divtasvuona suohkan

Tysfjord
Tysfjord kommune

-

2013

Hábmer
Hábmera suohkan

Hamarøy
Hamarøy kommune

-

2013

Snåase
Snåasen tjielte

Snåsa
Snåsa kommune

-

2013

Guovdageaidnu
Guovdageainnu suohkan

Kautokeino
Kautokeino kommune

-

 

Kárášjohka
Kárášjoga gielda

Karasjok
Karasjok kommune

-

 

Unjárga
Unjárgga gielda

Nesseby
Nesseby kommune

-

 

Deatnu
Deanu gielda

Tana
Tana kommune

-

 

Fuosko
Fuosko suohkan

Fauske
Fauske kommune

-

2016 

Gáivuotna
Gáivuona suohkan

Kåfjord
Kåfjord kommune

Kaivuono
Kaivuonon komuuni 

2016

Porsáŋgu
Porsáŋggu gielda

Porsanger
Porsanger kommune

Porsanki
Porsangin komuuni

 

Hárstták
Hársttáid suohkan

Harstad
Harstad kommune 

  2017 

Suortá
Suorttá suohkan 

Sortland
Sortland kommune 

  2017 

Fylker

Romsa

Troms

 -

2006

Finnmárku

Finnmark

2003

Kontakt