167477
167477
friartikkel
2014-03-14T13:46:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

Om KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:Dokumentasjon av KOSTRA

Her finner du mer detaljert dokumentasjon av KOSTRA, med opplysninger som blant annet bakgrunn, formål, datainnsamling og produksjon av statistikken. Her finner du også en rekke dokumentasjonsnotater.Organisering av arbeidet i KOSTRA

Her får du vite mer om hvordan arbeidet i KOSTRA er organisert og hvem som deltar – i de overordnede styrings- og koordineringsorganene og i de ulike arbeidsgruppene. Her finner du også årlige rapporter fra arbeidsgruppene.Kontrollprogram - KOSTRA

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA. Her finner du også veiledning til hvordan du bruker kontrollprogrammet.


Kontakt