108481
108481
friartikkel
2019-06-26T12:00:00.000Z
no

Kontrollprogram - KOSTRA

Publisert:

Statistisk sentralbyrå har laget program for å kontrollere kvaliteten på data som innrapporteres til KOSTRA.

Programmet rapporterer eventuelle manglende eller inkonsistente data. Dette vil være en hjelp for kommunene eller dataleverandørene slik at de kan foreta de nødvendige korreksjoner i sine registre eller edb-systemer. Både oppgavegivere og Statistisk sentralbyrå vil spare tid og ressurser ved at data kontrolleres før de sendes.

Last ned programmet  (zip-fil)

Siste versjon: 30.03.2021

30.03.2021

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2021.3.5

Endringer for regnskap 0G
Feilretting av Summeringskontroller balanseregnskap som kontrollerer aktiva og passiva.

11.02.2021

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2021.2.2

Endringer for regnskap 0J og 0L
Lagt til kapitlene 17 og 46

Endringer for Barnevern:
Feilretting av Dnr.

Endringer for Sosial:
Lagt til statistikkrapport

Endringer for KVP:
Lagt til statistikkrapport

08.01.2021

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2021.1.1

Endringer for Barnevern:
Oppdatert utledning av alder for ufødte barn.

Endringer for KVP:
Lagt til kodene 0000 og 4 blanke som gyldige kommunenummer

14.12.2020

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2020.12.2

Endringer:
Kontrollrapport endret til tabellformat

Endringer for Sosial:
Oppdater og test kontroll 36 og 37

08.12.2020

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2020.12.1

Endringer for Barnevern:
Oppdater og test tiltakskontroll 4

17.11.2020

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2020.11.1

08.10.2020

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2020.9.2

20.08.2020

Kontrollprogrammet er nå oppdatert for skjema 11 og 11C med tegnet 0 for blank.

Versjon: KP.2020.9.1

13.07.2020

Publisering av Kontrollprogrammet for 2020-rapporteringen (innrapportering starter 2. jan. 2021)

Versjon: KP.2020.6.1

Det er gjort endringer i hvordan man starter Kontrollprogrammet. Alt er dokumentert i veiledningen.

Les veiledningen for kontrollprogrammene

Kontakt