45761
45761
friartikkel
2014-06-16T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Konktaktpersoner for KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

 

KOMMUNE

Skjema Tittel Skjemaansvarlig E-post Telefon
0A Bevilgningsregnskap (drifts- og investeringsregnskap), kommune Agim Shabani
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 53
0B Balanseregnskap, kommune Agim Shabani
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 53
0I Bevilgningsregnskap (kommunale særbedrifter) Agim Shabani
Anni Fretheim
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 57
0J Balanse (kommunale særbedrifter) Agim Shabani
Anni Fretheim
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 57
1 Personell og virksomhet i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
Trond Ekornrud
Merete Thonstad
Dag Abrahamsen
kommunal-helse-omsorg@ssb.no 21 09 43 99
21 09 45 40
21 09 42 11
4 Helse- og omsorgstjenester, samleskjema Dag Abrahamsen
Linda M. Allertsen 
kommunal-helse-omsorg@ssb.no 21 09 42 11
21 09 44 57
5 Helse- og omsorgsinstitusjoner Dag Abrahamsen
Linda M. Allertsen 
kommunal-helse-omsorg@ssb.no 21 09 42 11
21 09 44 57
7


7B
Personell og virksomhet i kommunale sosialtjenesten 

Kommunens krisesentertilbud og
arbeid mot vold i nære relasjoner
Harald Tønseth
Torild-Irene Brakasvålet
hat@ssb.no
tik@ssb.no
21 09 46 36
21 09 49 26
8 Personell og organisering av
barneverntjenesten 
Tone Dyrhaug dyr@ssb.no 21 09 47 71
11 Registreringsskjema for sosialhjelp Harald Tønseth
Torild-Irene Brakasvålet
hat@ssb.no
tik@ssb.no
21 09 46 36
21 09 49 26
11C  Registreringsskjema for
kvalifiseringsstønad 
 Torild-Irene Brakasvålet tik@ssb.no  21 09 49 26 
12 Stønadssatser økonomisk sosialhjelp  Harald Tønseth
Torild-Irene Brakasvålet
hat@ssb.no
tik@ssb.no
21 09 46 36
21 09 49 26
 13  Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler  Unni Grebstad  ugr@ssb.no 21 09 44 36 
 15F Barnevern  Tone Dyrhaug  dyr@ssb.no  21 09 47 71 
 17  Barne- og ungdomstiltak og støtte
til frivillige lag og foreninger
 Beate Bartsch bba@ssb.no  62 88 53 00 
20 Byggesak Byggesaksbehandling og kulturminner Svein Homstvedt

Jørn Undelstvedt

Emil Vågnes
hom@ssb.no

jku@ssb.no

eev@ssb.no
21 09 49 66

62 88 50 84

62 88 51 29
20
Plan
Areal- og samfunnsplanlegging Svein Homstvedt

Jørn Undelstvedt

Emil Vågnes
hom@ssb.no

jku@ssb.no 

eev@ssb.no
21 09 49 66

62 88 50 84

62 88 51 29
20 Miljø Natur og nærmiljø Svein Homstvedt

Jørn Undelstvedt

Emil Vågnes
hom@ssb.no

jku@ssb.no 

eev@ssb.no
21 09 49 66

62 88 50 84

62 88 51 29
21 Husholdningsavfall Marit Slåen Sæther msl@ssb.no 62 88 54 76
21C Husholdningsavfall - interkommunal
renovasjon
Marit Slåen Sæther msl@ssb.no 62 88 54 76
 22 Kommunale gebyrer knyttet til bolig  Simen Sæterdal  sse@ssb.no  21 09 47 46 
 23  Kostnadsdekning i vann-, avløp
og avfallssektoren
Marit Slåen Sæther msl@ssb.no 40 81 13 11
 24 Samferdsel  Asbjørn Wethal  aww@ssb.no  62 88 54 15 
 25  Bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT)  Mona Engedal mia@ssb.no  62 88 55 53 
26A Offentlig ledningsnett, tilknytning og små avløpsanlegg Gisle Berge gib@ssb.no 62 88 53 16
32 Forvaltning av landbruksarealer Berit Bjørlo bbj@ssb.no 62 88 55 07
33 Eiendomsskatt i kommunene Else Bredeli kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 26 53
34a Areal på kommunale formålsbygg Marte Hvamb
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 26 67
40 90 26 53
34b Areal på kommunale formålsbygg (KF) Marte Hvamb
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 26 67
40 90 26 53
 35a Energibruk i utvalgte kommunale
formålsbygg
Henning Høie hei@ssb.no  21 09 49 43 
 35b Energibruk i utvalgte kommunale
formålsbygg (KF)
Henning Høie  hei@ssb.no   21 09 49 43
 60 Lokale folkeavstemninger  Anders Grøndahl  agr@ssb.no  62 88 50 53 
 70 Lånefond  Anne Brit Thorud  ath@ssb.no  40 90 26 59 
 71 Fordringer og gjeld overfor utlandet  Jostein Birkelund  jbl@ssb.no  40 90 26 55 

     

 FYLKESKOMMUNE

Skjema Tittel Skjemaansvarlig E-post Telefon
0C Bevilgningsregnskap (drifts- og investeringsregnskap), fylkeskommune Agim Shabani
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 53
0D Balanseregnskap, fylkeskommune Agim Shabani
Else Bredeli
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 53
0K Bevilgningsregnskap
(fylkeskommunale særbedrifter)
Agim Shabani
Anni Fretheim
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 57
0L Balanse (fylkeskommunale særbedrifter) Agim Shabani
Anni Fretheim
kostra-kommuneregnskap@ssb.no 40 90 24 69
40 90 26 57
25B Bruk av informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT)
Mona Engedal mia@ssb.no 62 88 55 53
 34C  Areal på fylkeskommunale formålsbygg Marte H. Hvamb
Else Bredeli
 kostra-kommuneregnskap@ssb.no  40 90 26 67
40 90 26 53
 34D  Areal på fylkeskommunale formålsbygg (FKF)  Marte H. Hvamb
Else Bredeli
 kostra-kommuneregnskap@ssb.no  40 90 26 67
40 90 26 53
 35C  Energibruk i utvalgte fylkeskommunale formålsbygg  Henning Høie  hei@ssb.no 21 09 49 43 
 35D  Energibruk i utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF)  Henning Høie  hei@ssb.no  21 09 49 43 
43 Tannhelsetjenesten Othilde Skjøstad
Trond Ekornrud
ots@ssb.no
eko@ssb.no
40 90 24 79
21 09 43 99
50 Samferdsel Asbjørn Wethal aww@ssb.no 62 88 54 15
51 Fysisk planlegging, kulturminner, natur- og nærmiljø Svein Homstvedt

Jørn Undelstvedt

Emil Vågnes

hom@ssb.no

jku@ssb.no 

eev@ssb.no
21 09 49 66

62 88 50 84

62 88 51 29

70 Lånefond Anne Brit Thorud ath@ssb.no 40 9026 59
71 Fordringer og gjeld overfor utlandet Jostein Birkelund jbi@ssb.no 40 90 26 55

 

 

Tjenesteområder ellers

Område Ansvarlig E-post Telefon
Barnehage Elin Bjørkli ebj@ssb.no 62 88 51 06
Grunnskole (GSI) Rachel Ekren rhe@ssb.no 62 88 52 56
Videregående opplæring Tom Granseth toh@ssb.no 62 88 54 06
Brann- og ulykkesvern Linda Allertsen
Trond Ekornrud
lia@ssb.no
eko@ssb.no
21 09 44 57
21 09 43 99
Kirke Øivind Bolsgård (skjema 28)
Arodi, Corretta Aluoch
(skjemaene 31A-31B)
(filuttrekk 0F-0G)
obo@ssb.no
cos@ssb.no
62 88 53 70
21 09 43 38
IPLOS Dag Abrahamsen iplos@ssb.no 21 09 42 11
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Linda Allertsen
Dag Abrahamsen
lia@ssb.no
dra@ssb.no
21 09 44 57
21 09 42 11

Kontakt