38616
38616
friartikkel
2013-06-17T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Brukerveiledning til KOSTRA-tabellene

Publisert:

Oppdatert:

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet har veiledningen har to deler. 

 

Dataene f.o.m. 2013 i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Grupperingen er laget på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2013. Den finner du under lenken Detaljert veiledning. Dataene for 2001-2012 vil være gruppert på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2008.

Oversikt av kommuner gruppert ettter regnskaps- og innbyggertall for 2013 og 2008: 

 

Her kan du les meir om:

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013.

 

Definisjoner av variabler og verdier i KOSTRA.  

Kontakt